Wereldprimeur in Rotterdam!

GBC Rotterdam Alexander organiseerde op 8 april jl. i.s.m. participant Croonwolter&dros een inspirerend webinar waarbij ’s werelds eerste energieneutrale tunnel centraal stond.

Het bestuur en een aantal leden van BCPA volgden met veel interesse dit webinar.
In totaal bezochten ruim 50 zakenrelaties van de GBC Rotterdam Alexander deze online sessie.

Stefan van der Voorn, contractmanager Project A16 van Rijkswaterstaat trapte de sessie af en vertelde over het ontstaan dit unieke project in Rotterdam. Deze tunnel van de toekomst zal ongeveer 2 kilometer lang zijn en komt ten noorden van de gemeente Rotterdam te liggen. Tunnels zijn binnen de infrastructuur enorme energieverbruikers, waardoor het energieneutraal maken hiervan erg waardevol is. Dit gaan ze in het project doen door veel slimme technologieën te combineren, zonnepanelen te plaatsen en warmte op te slaan.

Na de introductie volgde een inspirerend, interactief driegesprek tussen Onno Sminia (Innovatiemanager Croonwolter&dros), Hans Pos (ontwerper en testmanager namens Croonwolter&dros bij de Groene Boog) en Stefan van der Voorn.
Zij namen de aanwezigen mee in de recente ontwikkelingen en innovaties van ’s werelds eerste energieneutrale tunnel. Tevens de eerste tunnel ter wereld met een circulair materialenpaspoort!

Na het zien van de animatiefilm werd voor iedereen direct duidelijk hoe uniek dit project is. 

Verder werd ingezoomd op o.a. de toegepaste techniek, de nieuwste innovaties, de landschappelijke inpassingen/vormgeving en de samenwerking met het consortium van bedrijven De Groene Boog waar Croonwolter&dros een prominente rol inneemt.
Voor het uitvoeren van het project worden verschillende technieken en innovaties gebruikt.

Eén van de innovaties die door De Groene Boog wordt ingezet is de digitale tunneltweeling.
De tunneltweeling bestaat uit drie pijlers te weten; een database met 3D-modellen, informatie en het virtual reality gedeelte waarmee ze de tunnel virtueel kunnen bedienen en kan worden ingezet voor o.a. trainingen van hulpdiensten. Door gebruik te maken van deze technologie kan het projectteam nog voordat de tunnel daadwerkelijk in gebruik is bijvoorbeeld het energieverbruik in kaart brengen. Zo kan op voorhand worden bepaald hoeveel zonnepanelen nodig zijn.

Aan de hand van vele enthousiaste reacties zal deze sessie zeker nog een vervolg krijgen.
Wij hopen in de loop van het jaar met elkaar een bezoek kunnen brengen aan de Expo A16 Rotterdam. Een ware beleving met een inkijkje in de toekomstige tunnel.

Meer info

BusinessClub Prins Alexander
Jacob van Akenstraat 80 | 3067 JR Rotterdam | T 010 421 46 13 | F 010 421 48 87 | E