De Algemene Ledenvergadering verliep vlot in vijf kwartier

Onze voorzitter Inge hield zich redelijk strak aan het tijdschema.
Allereerst gaf zij een opsomming van weer een aantal nieuwe leden en dat deed haar deugd. Het was een vlotte vergadering en enkele bestuursleden gaven een heldere uiteenzetting over het gevoerde beleid in 2016, inclusief de daarbij behorende financiën.

Ook de begroting 2017 kwam aan bod en werd ongewijzigd goedgekeurd. De resultaten van de enquête werden met instemming ontvangen.

Op een aantal vragen werd een passend antwoord gegeven.
Als laatste aan de beurt in de rondvraag was Diana van Gool.
Voor onze voorzitter een volslagen verrassing want Diana gaf Inge een cadeautje voor haar voorbeeldige inzet als voorzitter.

Netwerken in Luigi’s Bar

Om 19.15 uur verhuisden we naar Luigi’s Bar.
Een geweldige ambiance die geheel voor ons ter beschikking stond.
De bijeenkomst was uitermate gezellig en men kon genieten van een uitstekend warm- en koud buffet.
Ook konden we hier kennismaken met de introducés die zich zichtbaar vermaakten.
Wij waren blij dat ons nieuwe lid Emil Lops aanwezig was en die als beroepsfotograaf mooie kiekjes maakte.
Helaas moesten we constateren dat er een zevental leden niet zijn op komen dagen en dat is jammer want ook voor hen was er buffet gereserveerd.
Kortom we kunnen terugzien op een goede Algemene Ledenvergadering en een geslaagde netwerkborrel na afloop.

BusinessClub Prins Alexander
Jacob van Akenstraat 80 | 3067 JR Rotterdam | T 010 421 46 13 | F 010 421 48 87 | E