Wereldprimeur in Rotterdam!

GBC Rotterdam Alexander organiseerde op 8 april jl. i.s.m. participant Croonwolter&dros een inspirerend webinar waarbij ’s werelds eerste energieneutrale tunnel centraal stond.

De Algemene Ledenvergadering verliep vlot in vijf kwartier

Onze voorzitter Inge hield zich redelijk strak aan het tijdschema.
Allereerst gaf zij een opsomming van weer een aantal nieuwe leden en dat deed haar deugd. Het was een vlotte vergadering en enkele bestuursleden gaven een heldere uiteenzetting over het gevoerde beleid in 2016, inclusief de daarbij behorende financiën.

BusinessClub Prins Alexander
Jacob van Akenstraat 80 | 3067 JR Rotterdam | T 010 421 46 13 | F 010 421 48 87 | E